INTERNATIONAL

TEMP-TEAM AS avd. TALENT-TEAM er via JuhlerGroup representert i Danmark, Finland, Singapore, Sverige og UK .

Alle avdelingene samarbeider med hverandre nasjonalt og over landegrensene, for å sikre våre kunder et godt nettverk.

Rekruttering til og fra utlandet

Vi bistår med rekruttering av dyktige medarbeidere til og fra utlandet. Med våre etablerte kanaler finner vi kandidater med rett kompetanse og rett utdanningsbakgrunn. Mange av våre kunder har virksomhet i utlandet og har behov for dyktige medarbeidere internasjonalt. Vi er ofte med fra starten av for å bistå med rekrutteringen av kvalifiserte medarbeidere.

Les mer på www.juhlergroup.com