TALENT-TEAM en avdeling i TEMP-TEAM AS

TEMP-TEAM ble etablert i Norge i 1984 og er i dag representert fra Kristiansand i syd til Tromsø i nord. Vi har et bredt nettverk av små og effektive avdelinger med vilje og evne til å ta våre kunder og kandidaters behov på alvor. Lokal tilhørighet, nærhet til våre kunder og kandidater gir oss gode forutsetninger for å forstå og løse våre kunders behov, samt å gi våre kandidater spennende muligheter på arbeidsmarkedet. Vår tilhørighet til Juhler Group gir oss en stor internasjonal virksomhets ressurser.

Mennesket i fokus

Vårt motto er ”Mennesket i fokus”, og vi vektlegger personlig kontakt i alt vi foretar oss. Menneskene er forskjellige, både hva kompetanse og personlighet angår. Vår styrke er å respektere disse forskjellene i forhold til det arbeidsmiljøet våre kandidater skal fungere i.

Kvalitet er sentralt

Kvalitet står sentralt i vår hverdag. Vi har utviklet kvalitetsbegrepet til å bety ”å levere etter avtalt kvalitet i enhver relasjon”. Vi rekrutterer, utvikler prosedyrer, driver intern opplæring og kommuniserer med utgangspunkt i dette kvalitetsbegrepet.

Bedriftskultur

TEMP-TEAM er det personlige bemanningsbyrået. Vi skal bry oss nok om våre kunder til å gjennomføre besøk og opprette god dialog med kontaktpersoner. Vi skal bry oss nok om våre kandidater til at vi gjennomfører grundige intervjuer hvor deres faglige og personlige kvalifikasjoner blir grundig belyst. Vår markedskommunikasjon baserer seg på direkte dialog med våre kunder og kandidater.

TEMP-TEAMs bedriftskultur kjennetegnes av medarbeidere som er stolte av å etterleve våre kvalitetsmål og innfri våre kunder og kandidaters forventninger til våre tjenester. TEMP-TEAM sin ledelse skaper forutsigbare og trygge rammer for å ivareta og utvikle selskapets verdier og bedriftskultur.

TEMP-TEAM er stolt av å tilby våre kunder og kandidater dyktige, serviceinnstilte og etterrettelige medarbeidere som vil yte deg og din bedrift den beste service.

Les mer på www.temp-team.no