Why?

Hvorfor jobber vi med dette?

  • Fordi vi vet på at det å ha jobb, er akkurat like viktig som å få en god utdannelse.
  • Fordi alt for mange unge mennesker er uten arbeid, hvilket vil påvirke deres fremtidige karrieremuligheter negativt.
  • Fordi vi tror at studenter som har jobb under studietiden har større sannsynlighet for å oppleve suksess tidlig i arbeidslivet.

How?

Hvordan gjør vi det?

  • Vi har etablert et bredt nettverk av utdanningsinstitusjoner og deres studenter for å gi våre kunder tilgang på de beste kandidatene.
  • Vi gjennomfører dybdeintervjuer med alle våre kandidater, for å sikre en høy leveransen.
  • Arbeidsmetodikken er basert på tett personlig dialog med våre studenter, utdanningsinstitusjoner og kunder.

What?

Hva er det vi leverer?

  • Vi leverer dyktige og kompetente medarbeidere.
  • Vi leverer fleksible rekrutterings- og bemanningstjenester.
  • Vi skaper muligheter for studenter og nyutdannede.