Våre tjenester

Et av de viktigste kriterier for en sunn og suksessrik bedrift er evnen til å tiltrekke seg de riktige medarbeidere. Periodisk kan det være høyt arbeidspress og liten tilgang på tilgjengelig arbeidskraft. Gjennom bruk av innleid arbeidskraft kan bedriften bli kjent med arbeidskraft som senere kan inngå staben av riktige medarbeidere.

Få motiverte medarbeidere

I TALENT-TEAM arbeider vi med dyktige og motiverte studenter og nyutdannede. Vi fokuserer på å gi studentene nærhet til arbeidslivet under studiene, og å gi dyktige nyutdannede tilknytning til arbeidslivet.

Fleksibel arbeidskraft

Studenter kan være en idell løsning på fleksibel og tilpasningsdyktig arbeidskraft, som f.eks i ferieavvikling, helge- eller kveldsarbeid. Studentene har ofte stor evne til læring, og tilpasser seg raskt til nye miljøer. Disse egenskapene betyr at studentene ofte er en kostnadseffektiv ressurs.

Intervju, tester og sjekk av referanser

For å sikre at du får den riktige medarbeider, så er våre kandidater utvalgt på grunnlag av et dyptgående intervju, tester og sjekk av referanser. Vi oppsøker de beste skolene, og har ambassadører blandt studentene. De sikrer oss tilgang på de beste kandidatene.

Utnytt vårt sterke nettverk

TALENT-TEAM er helt avhengig av sitt sterke nettverk av utdannings-institusjoner og studenter for å gi din bedrift best mulig tilgang på de beste kandidatene. Vi baserer vår nettverksbygging på felles interesser ved: 
 

  • Å gi kundene våre de riktige kandidatene 
  • Å gi spennende og utviklende arbeid til våre kandidater 
  • Å gi arbeidslivet fleksibilitet og mobilitet.