SKOLER

Vårt mål er å få studenter inn i sin første jobb. Vi setter vår ære i å hjelpe studenter med å utnytte sine ferdigheter, og til å forstå sitt potensiale.

Slik arbeider vi

Vi arbeider for studentene og utdanningsinstitusjonene. Vår hovedoppgave er å finne den riktige match mellom studentene og arbeidsgiverne. Basert på interesser, som cv-er og andre opplysninger, tilbyr vi egnede stillinger. Når vi finner den riktige kombinasjonen, så presenterer vi den studenten og arbeidsgiver for hverandre. Målsetning er å få studenten i arbeid.

Ved oppstart i nytt arbeid følger vi både kandidaten og arbeidsgiver tett for å sikre god kommunikasjon, samt å gjøre nødvendige korreksjoner i samarbeidet.

Fordelen av nettverket

TALENT-TEAM er avhengige av våre kontakter, ikke bare bedriftene, men også utdanningsinstitusjonene og studentene. Vi skaper nettverk på basis av felles interesser, som vi alle kan se nytten av for å få studentene i arbeid. Vi ønsker å formidle suksesshistorier, og vi deler dem gjerne med deg.

Hvorfor kan vi det vi kan?

TALENT-TEAM er en avdeling i TEMP-TEAM som er et landsdekkende byrå, med avdelinger i de største norske byene. Vi inngår i JuhlerGroup, som er en internasjonal gruppe av bemannings- og rekrutteringsbyråer lokalisert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, England og Singapore. Dette betyr at studentene har tilgang til tusenvis av jobbmuligheter gjennom vårt omfattende nettverk av selskaper.